Środki finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla będzińskiej książnicy!

Środki finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla będzińskiej książnicy!
 
Szanowni Czytelnicy
miło nam poinformować iż, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1: Poprawa ofert bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Program realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.
Kwota dofinansowania jaką pozyskała będzińska biblioteka w 2023 r. to 7 196,00 zł.