Nowości wydawnicze w będzińskiej bibliotece

Nowości wydawnicze w będzińskiej bibliotece
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 196,00 zł w ramach Kierunku Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizując założenia programu zakupiliśmy z myślą o naszych Czytelnikach: 284 książki w tym:
45 woluminów literatury dla dzieci i młodzieży, 217 woluminów literatury pięknej dla dorosłych oraz 22 woluminy literatury popularnonaukowej.